Twoja-Kasa.eu

Archiwum: oświadczenie o znajomości zasad ewidencji

Oświadczenie o znajomości zasad ewidencji obrotu jest obowiązkowe w przypadku, gdy urządzenie rejestrujące w danej firmie obsługuje nie przedsiębiorca, a zatrudniony przez niego pracownik. Dokument należy sporządzić w dwóch identycznych egzemplarzach, podpisanych przez obie strony. Zapoznanie z regułami rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz sporządzenie oświadczenia o znajomości zasad ewidencji musi nastąpić przed rozpoczęciem pracy ze wspomnianą technologią.

Znajomość zasad prowadzenia ewidencji ujęta w obowiązkowym oświadczeniu

Elzab Jota Online - kasa fiskalna

Przedsiębiorstwa zobligowane do korzystania z urządzenia rejestrującego sprzedaż mają obowiązek przestrzegać zasad prowadzenia ewidencji obrotu z użyciem wspomnianej technologii. Bez względu na fakt, to tę technologię obsługuje. A bardzo często zdarza się, że w różnych działalnościach nie tylko przedsiębiorcy pracują…
Więcej