Twoja-Kasa.eu

Archiwum: paragon fiskalny

Paragon fiskalny to dokument potwierdzający prawidłowe zaewidencjonowanie transakcji, odprowadzenie należnych podatków za nią oraz zgodne z prawem prowadzenie działalności handlowej bądź usługowej na rzecz klientów indywidualnych. Dlatego jego wystawienie oraz wydanie nabywcy to bezwzględny obowiązek przedsiębiorcy pracującego z kasą bądź drukarką fiskalną. Jeśli na paragonie znajdzie się NIP klienta, a dokument opiewa na kwotę nie wyższą niż 450 zł – może być on traktowany jako uproszczona faktura VAT.

Znajomość zasad prowadzenia ewidencji ujęta w obowiązkowym oświadczeniu

Elzab Jota Online - kasa fiskalna

Przedsiębiorstwa zobligowane do korzystania z urządzenia rejestrującego sprzedaż mają obowiązek przestrzegać zasad prowadzenia ewidencji obrotu z użyciem wspomnianej technologii. Bez względu na fakt, to tę technologię obsługuje. A bardzo często zdarza się, że w różnych działalnościach nie tylko przedsiębiorcy pracują…
Więcej

Błyskawiczny wydruk paragonów to żadne wyzwanie!

Na czym głównie polega korzystanie z urządzenia fiskalnego? Oczywiście na wystawianiu i wydawaniu paragonów. Współcześnie postęp zaszedł tak daleko, że dostępne na polskim rynku kasy i drukarki oferują wiele udogodnień w tym zakresie. Chodzi tutaj przede wszystkim o nowoczesne modele,…
Więcej