Twoja-Kasa.eu

Archiwum: Centralne Repozytorium Kas

Centralne Repozytorium Kas, nazywane w skrócie CRK, nadzorowane jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Tam trafiają ważne dane z urządzeń rejestrujących online, mające potwierdzić prawidłowość prowadzenia ewidencji obrotu w firmie. Zatem działanie Centralnego Repozytorium Kas jest kluczowe dla rozwoju nowoczesnego systemu fiskalizacji.

Fiskalnie na czasie, czyli o instalacji kas i drukarek rejestrujących online

Farex Pro 600 - kasa fiskalna online

Wszystko wskazuje na to, że liczba przedsiębiorców korzystających z urządzeń rejestrujących online będzie szybko rosła. Jedni bowiem zostaną zobligowani do wcześniejszego wdrożenia tego typu technologii, inni zaś – zachęceni nowocześniejszymi rozwiązaniami czy możliwością skorzystania z ustawowej ulgi – wybiorą właśnie…
Więcej

Podstawowe nowości w systemie kas rejestrujących online

Nowości w systemie kas fiskalnych online

W pewnym momencie każdy przedsiębiorca, który do prowadzenia ewidencji używa kasy fiskalnej, będzie musiał zmierzyć się z tym, co oznacza rejestrowanie obrotu w systemie urządzeń online. Początkowo oczywiście tylko część podatników zostanie zobligowana do stosowania modeli nowego typu. Równocześnie jednak,…
Więcej