Twoja-Kasa.eu

Fiskalnie na czasie, czyli o instalacji kas i drukarek rejestrujących online

Farex Pro 600 - kasa fiskalna online

Wszystko wskazuje na to, że liczba przedsiębiorców korzystających z urządzeń rejestrujących online będzie szybko rosła. Jedni bowiem zostaną zobligowani do wcześniejszego wdrożenia tego typu technologii, inni zaś – zachęceni nowocześniejszymi rozwiązaniami czy możliwością skorzystania z ustawowej ulgi – wybiorą właśnie taką kasę czy drukarkę fiskalną. Warto natomiast pamiętać, że każde z tych urządzeń również musi prawidłowo przejść procedurę instalacyjną. Na czym ona polega w przypadku modeli online? Co ulega zmianie?

Przypomnijmy zasadnicze kwestie odnośnie instalacji urządzeń fiskalnych

Mimo że w dzisiejszym wpisie chodzi przede wszystkim o zmiany, w przypadku tak ważnej kwestii warto zacząć od podstaw. A więc od prostego faktu: zakup kasy lub drukarki rejestrującej nie wystarczy do zgodnego z przepisami prowadzenia ewidencji obrotu i wystawiania paragonów dla klientów. Każde tego rodzaju urządzenie musi zostać poprawnie zainstalowane. Dotyczy to zarówno modeli online, jak i starszego typu. Nim to się stanie, technologia ta funkcjonuje w trybie szkoleniowym, czyli pozwalającym na swobodną obsługę – najczęściej w celach szkoleniowych – bez obaw o zapis poczynionych działań. W tym miejscu warto od razu zaznaczyć, że niezmienną i kluczową kwestią pozostaje fiskalizacja kasy bądź drukarki rejestrującej. Chodzi o czynności wykonywane tylko przez uprawnionego serwisanta. Mówiąc w skrócie, polegają one na przełączeniu sposobu pracy danego urządzenia ze wspomnianego trybu szkoleniowego na tryb fiskalny (podczas którego zostaje wprowadzony na stałe do pamięci technologii NIP podatnika). Od tego momentu operacje wykonywane na takiej kasie bądź drukarce rejestrującej są zapisywane i tworzą dokumentację z ewidencji obrotu. Dodajmy, że fiskalizacja to działanie realizowane jednorazowo, co oznacza, że nie da się już jej cofnąć. Z drugiej strony, z chwilą przeprowadzenia jej przedsiębiorca może rozpocząć zgodne z prawem rejestrowanie sprzedaży i wystawianie paragonów dla nabywców towarów bądź usług.

Modele online oraz instalacja urządzenia fiskalnego – co należy wiedzieć?

Najistotniejszą kwestią w przypadku kas i drukarek online jest internetowa łączność (przewodowa lub bezprzewodowa – to zależy od rozwiązań oferowanych przez konkretny model) z Centralnym Repozytorium Kas, gdzie urządzenia te będą automatycznie transmitowały ważne dane na temat prowadzonej ewidencji sprzedaży. W związku z tym, już w momencie instalacji wybranej technologii przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić dostęp do sieci. Inaczej poprawna fiskalizacja okaże się niemożliwa, podobnie jak prawidłowe zrealizowanie całej procedury. Jeśli jednak warunki te są spełnione, wiele działań zyskuje zdecydowanie bardziej komfortowy wymiar. W momencie połączenia z CRK dana kasa lub drukarka online zostaje wpisana do jego rejestru, a także zyskuje indywidualny numer ewidencyjny i własny harmonogram transmisji danych. Dla podatnika oznacza to brak konieczności składania do Urzędu Skarbowego dokumentów, takich jak zgłoszenie przedinstalacyjne czy poinstalacyjne. Przedsiębiorca nie musi też czekać na odpowiedź US odnośnie numeru ewidencyjnego. Jednym słowem, rozwiązania systemu online w dużym stopniu automatyzują procedurę instalacyjną, co zdecydowanie przekłada się na jej uproszczenie. Można więc powiedzieć, że na tej wygodzie zyskają również użytkownicy nowoczesnych urządzeń rejestrujących.

1 Komentarz

  1. 29korolko29

    w sumie….internet to dziś standard, czy to w domu, czy w pracy…a jednak istalacja urządzenia fiskalnego online no wydaje się prostsza, szybsza, bez zbędnej papierologii, po prostu wygodniejsza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *