Twoja-Kasa.eu

Archiwum: raporty fiskalne

Raporty fiskalne to dokumenty dostarczające szczegółowych informacji na temat uzyskanego obrotu i podatku należnego VAT do odprowadzenia, które są związane z konkretnymi odcinkami czasu. Stąd też można mówić o raportach dobowych (wystawianych za dany dzień sprzedaży) lub okresowych (dotyczących ewidencji w poszczególnych miesiącach). Oba wymienione rodzaje dokumentów należą do raportów fiskalnych, które obowiązkowo muszą wystawiać przedsiębiorcy pracujący z kasami oraz drukarkami rejestrującymi.

Na jakich zasadach sporządza się raporty fiskalne?

Wykonywanie raportów fiskalnych

Niejeden polski przedsiębiorca, prowadzący działalność handlową lub usługową na rzecz klientów indywidualnych, musi ewidencjonować obrót przy za pomocą urządzenia fiskalnego. Co jednak kryje się pod tym pojęciem? Nie tylko rejestrowanie każdej transakcji, ale również dodatkowe obowiązki, które podatnik musi dokładnie…
Więcej