Twoja-Kasa.eu

Zatroszcz się o wykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego!

Przeglądy techniczne urządzeń fiskalnych są obowiązkowe

Podatnik prowadzący ewidencję obrotu za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej ma kilka podstawowych zadań do wykonania, określonych przez prawo. Wśród nich z pewnością znajdzie się m.in. przechowywanie kopii wystawionych paragonów, wykonywanie raportów dobowych i miesięcznych czy zadbanie o terminowe przeglądy techniczne. I choć o ostatnim z wymienionych wymogów często wspomina się w tym kontekście, to jednak rzadko się mówi, czym on w istocie jest. Dlatego dziś właśnie o przeglądach urządzeń rejestrujących.

Przeglądy techniczne to kwestia wynikająca z przepisów

Mówienie na temat przeglądów technicznych powinniśmy zacząć od dość oczywistego, ale jednak podstawowego faktu. Istota i sposób funkcjonowania urządzeń rejestrujących, a także zasady obchodzenia się z nimi oraz najważniejsze zadania, które ich dotyczą, są uregulowane prawnie. W dużej mierze bowiem to od tych technologii oraz tego, jak działają, zależy prawidłowe ewidencjonowanie obrotu i podatku należnego VAT. W dużej, ale nie całkowitej, ponieważ wciąż istotny pozostaje czynnik ludzki, czyli operacje wykonywane na kasie lub drukarce przez podatnika. Przeglądy mają więc m.in. wykluczyć problemy natury technicznej. Dlatego są takie ważne, do tego stopnia, że ujęte w przepisach. Każde urządzenie rejestrujące, stosowane do ewidencjonowania obrotu, musi być poddawane przeglądowi technicznemu nie rzadziej, niż co 2 lata.

Ale kwestia ta nie funkcjonuje tylko w oparciu o to, by wskazać, że ewentualne błędy mogą stać po stronie podatnika, nie zaś po stronie technologii sprzedaży. Przeglądy służą również interesom przedsiębiorców. Zapewniają urządzeniom fiskalnym właściwą opiekę i konserwację, pozwalają należycie zadbać o kasę lub drukarkę, a co za tym idzie – uniknąć komplikacji technicznych bądź zapobiec im wcześniej. Dzięki temu działalności handlowa, sprawna realizacja obowiązków oraz wynikające stąd zyski są lepiej zabezpieczone.

Co się dzieje z urządzeniem fiskalnym podczas przeglądu?

Przegląd techniczny przeprowadza serwisant z odpowiednimi uprawnieniami. Zazwyczaj odpowiedzialna jest za to osoba z tej samej firmy, u której zdecydowaliśmy się zakupić daną technologię. A jakie działania podejmuje serwisant wobec naszej kasy lub drukarki? Przede wszystkim, sprawdza stan plomb umieszczonych w urządzeniu (czy jest on zgodny z notatkami zawartymi w książce serwisowej – pamiętajmy, że samodzielne naruszenie ich przez podatnika jest niezgodne z prawem i może prowadzić do odmowy wykonywania dalszych czynności serwisowych). Zwraca też uwagę na ogólną kondycję całej obudowy danej technologii. Dodatkowo, weryfikuje sposób funkcjonowania poszczególnych elementów urządzenia (takich jak przyciski na klawiaturze, mechanizm drukujący czy wyświetlacze), a także modułu fiskalnego, pamięci fiskalnej oraz programów (jak choćby programu archiwizującego)

Gdy wszystkie czynności, związane z przeglądem technicznym, zostaną przeprowadzone, podatnik otrzymuje z powrotem swoje urządzenie. W jego książce serwisowej serwisant zamieszcza odpowiedni wpis o wykonaniu procedury, uwzględniający wyniki tych działań oraz ewentualne uwagi pokontrolne. Oprócz tego, wystawia też dokument poświadczający (np. przed urzędnikami skarbowymi) wykonanie przeglądu, który również trafia do książki serwisowej.

Konsekwencje przekroczenia obowiązujących terminów

Jak nietrudno się domyślić, sytuacja ta oznacza złamanie przepisów i może się wiązać z pewnymi konsekwencjami – np. koniecznością zwrotu ulgi, przysługującej w momencie zakupu pierwszego urządzenia rejestrującego. Warto w tymi miejscu zaznaczyć, że jak dotąd chodziło o to, by podatnik w odpowiednim czasie zgłosił stosowaną kasę lud drukarkę do przeglądu technicznego. Niemniej, planowane są regulacje prawne, zgodnie z którymi przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby w obowiązujących terminach kontrola ta rzeczywiście została przeprowadzona. Tak wynikałoby z zapisów figurujących w projekcie nowelizacji do ustawy o VAT, związanej też ze sposobem funkcjonowania kas fiskalnych online i zasad obchodzenia się z nimi przez podatników.

1 Komentarz

  1. Olgierd

    Raczej nie robię więcej przeglądów, niż „ustawa przewiduje”, ale za to bardzo skrupulatnie pilnuję terminów 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podaj właściwą odpowiedź *